Služby

Likvidace pojistných událostí

 • Jak postupovat při dopravní nehodě
 • Jak postupovat v případě tzv. chodníkových úrazů?
 • Rady klientům zasaženým povodní
 • Rady pro případ dopravní nehody
 • Rady těm, kteří se zranili na neuklizeném chodníku
 • Škoda na motorovém vozidle v Chorvatsku
 • Škody způsobené provozem vozidla
 • Varujeme před neetickými praktikami při prodeji ŽP

Naše činnosti

 • Uzavření pojistné smlouvy mezi klientem a pojišťovnou (zastoupený je pojišťovna = agentský obchod)
 • Obchodní vztah na základě smlouvy mezi klientem a naší firmou (zastoupený je zákazník = makléřský obchod)
 • Prohlídka vozidla
 • Spolupráce jako vázaný zprostředkovatel se společností OK KLIENT a.s.
 • Spolupráce se společností OK KLIENT a.s.

Nabízené produkty

Občanská rizika

 • pojištění rodinných domů
 • pojištění domácností
 • pojištění rekreačních objektů
 • pojištění občanskoprávní odpovědnosti
 • pojištění pracovněprávní odpovědnosti
 • pojištění právní ochrany
 • pojištění bytu v osobním vlastnictví
 • pojištění motorových vozidel (včetně motocyklů) (havárie a odcizení vozidla, úrazové připojištění sedadel, pojištění právní ochrany, pojištění skel, pojištění zavazadel)
 • pojištění prodloužení záruky až na 3 roky (vozidel)
 • pojištění GAP
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • cestovní pojištění (odpovědnost, zavazadla, úraz)
 • životní pojištění i s příspěvkem zaměstnavatele
 • investiční životní pojištění
 • speciální pojištění bytových domů
 • stavební spoření vč. úvěrů
 • hypotéky
 • spotřebitelské úvěry
 • kreditní karty
 • pojištění fotovoltaických elektráren
 • zdravotní pojištění cizinců

Podnikatelská rizika

 • pojištění proti živelním škodám
 • pojištění požárního přerušení provozu
 • pojištění krádeže a loupeže
 • pojištění vandalismu
 • pojištění odpovědnosti za škody z profesní a provozní činnosti
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli
 • pojištění přepravy nákladu
 • pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení
 • kolektivní pojištění osob
 • pojištění motorových vozidel (havárie a odcizení vozidla, úrazové připojištění sedadel, pojištění právní ochrany, pojištění skel, pojištění zavazadel)
 • pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel - tzv. povinné ručení
 • pojištění prodloužení záruky až na 3 roky (vozidel)
 • pojištění GAP
 • pojištění právní ochrany
 • pojištění stavebně montážních technických rizik
 • pojištění strojů a strojních rizik
 • pojištění elektroniky
 • speciální zaměstnanecké programy - kolektivní pojištění osob
 • životní pojištění se příspěvkem zaměstnavatele
 • speciální pojištění obcí, škol, organizací a bytových družstev
 • speciální pojištění bytových domů
 • pojištění fotovoltaických elektráren

Zemědělské pojištění

 • pojištění plodin - požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, pád letadla, pád stromu nebo stožáru nebo pouze krupobití nebo kombinace krupobití a vichřice; vymrznutí ozimé řepky
 • hospodářských zvířat - pojištění podezření z nakažení nákazou, živelní nebezpečí, onemocnění IBR, paratuberkulózy a BVD, BSE, zasažení el. proudem, akutní otravy zvířete exogenními látkami
 • pojištění drůbeže - podezření z nakažení nákazou, nakažení nákazou, nařízené likvidace chovu a to vše z důvodu zařazení do ohniska a jejího ochranného pásma; živelní nebezpečí; přerušení dodávky el. proudu
 • pojištění koní - pojišťují se koně v rámci dané kategorie jak např. dostihoví, rekreační, užitkoví (tažní), pony
 • pojištění lesních porostů
 • na zemědělské pojištění jsou poskytovány dotace

Pojištění fotovoltaických elektráren (dále jen FVE)

Pojištění tepelných čerpadel

Individuální řešení Vašich potřeb

Zajistíme pojištění FVE umístěných na RD, halách i na konstrukcích na pozemku

Zajistíme pojištění FVE včetně příslušenství:

 • konstrukce (stojany, držáky panelů)
 • fotovoltaické panely (monokrystalické, polykrystalické, z amorfního křemíku...)
 • střídače (elektronické zařízení pro přeměnu stejnosměrného napětí na střídavé napětí)
 • kabeláž
 • popř. trafostanice

Zajistíme pojištění v rozsahu pojistného krytí, které si zvolíte:

 • Živelní pojištění (je nutné pro zajištění úvěru)
 • Pojištění pro případ odcizení
 • Pojištění pro případ vandalismu
 • Pojištění elektroniky (např. indukce blesku, neodborný zásah cizí osoby,...)
 • Pojištění přerušení provozu (nevýroba), ušlý zisk v důsledku živelní události, popř. v důsledku odcizení části FVE
 • Pojištění odpovědnosti z provozu